Wednesday, September 14, 2005

P I L G R I M S P L A Z A voor gastschrijvers over het pelgrimeren in het algemeen en de wegen naar Santiago de Compostela in het bijzonder

Pelgrimeren is van alle tijden en iedereen © voor zoekers en sprokkelaars © http://pilgrimsplaza.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-king-1.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-ruimteplaces.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-ramiro-1.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-traplepuy.blogspot.com © http://pelgrimspad-market-garden.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-inhoud-content.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-peterspruijt.blogspot.com © http://pelgrimspad-zwolle-oldenzaal.blogspot.com © http://kustpelgrimspad.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-gedichten.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-king-index.blogspot.com © http://seculierpelgrimsgenootschap.blogspot.com © http://pilgrimsplazafotos.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-pelgrimspad.blogspot.com © http://pelgrimspad-overijssel.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-nieuwsbrief4.blogspot.com ©17©

Een voetstap die geen echo achterlaat; zo denk ik over het leven. - Jan Wolkers

Groot Nieuws: 'King' is herdrukt als pocketbook en ook de eerste druk is nog te koop! Mijn zending deed er nog geen week over; meer nieuws volgt.De pelgrimstrap naar de kathedraal van het Zuid-Franse Le-Puy-en-Velay
door gastauteur Gerhard Eshuis

Le-Puy-en-Velay, een van de belangrijkste vertrekpunten van de middeleeuwse pelgrims naar Santiago de Compostela is nog altijd een schilderachtige en boeiende stad. Vanaf het centrale plein lopen steile straatjes omhoog naar de kathedraal, gelegen tegen een vulka­nische rotspiek, de oorspronkelijke vuurmond van de vulkaan ofwel 'schoorsteen'. De kathedraal vertoont architectuur uit elke periode van de 5e tot de 15e eeuw. [foto: GWE]

De grotendeels romaanse kerk verraadt ook byzantijnse en moorse invloeden. De plek waar de kathedraal staat is als cultusplaats al heel oud. In voorchristelijke tijden stond hier een dolmen. Die heeft de eeuwen niet doorstaan, maar de oorspronkelijke deksteen hiervan is vermoedelijk dezelfde als de huidige koortssteen in de kathedraal. Men geloofde dat zieken die op deze steen werden neergelegd, zouden genezen. Op deze plek werd in de vijfde eeuw een kerk gebouwd voor Maria, die hier zou zijn verschenen. Dat maakte Le Puy een van de oudste Mariabedevaartsplaatsen in Frankrijk. Omdat Maria ook beschermheilige van de kruisvaarders was, brachten deze na bij terugkomst goud en juwelen en vooral ook relikwieën mee terug. Repen van het tafelkleed dat bij het Laatste Avondmaal was gebruikt, manna uit de Sinaï en zelfs een zilveren munt, betaald aan een zekere Judas, behoorden tot de pronkstukken van de kerkschat. De toestroom van pelgrims maakte Le Puy tot een welvarende stad.

De kerk is vooral bekend om de Zwarte Madonna, een beeld oorspronkelijk afkomstig uit Egypte. Het beeld dat nu in de kerk te zien is dateert uit de vorige eeuw, omdat het oorspronkelijke tijdens de Franse Revolutie is verbrand. Om bij de kerk te komen moet vanaf een pleintje een lange trapstraat worden beklommen. De trapstraat gaat vlak voor de kathedraal over in een echte trap die na het betreden van de ingangspoort tot in het kerkgebouw doorloopt. Dit alles geeft een heel apart en schilderachtig effect. - [Rechts de pelgrimstrap van Le Puy zoals kunsthistorica Georgiana King die in haar standaardwerk The Way of Saint James afbeeldde. Let op de spiegeling!]

De trap wordt ook wel gezien als een symbool voor de weg naar Santiago. Georgiana King veronderstelt dat de oorspronkelijke westgevel van de kerk in Santiago, die Aymeri Picaud in zijn gids voor de pelgrim uit 1143 beschrijft, er ongeveer net zo zou hebben uitgezien als deze westgevel in Le Puy. Hij zegt hierover het volgende: 'Het westportaal met twee toegangen overtreft de andere in schoonheid, grootsheid en versiering. Het is veel groter en mooier dan de andere en kunstiger bewerkt. Van buitenaf komt men via veel traptreden naar het portaal dat door zuilen van diverse soorten marmer wordt geflankeerd en dat op velerlei wijze met meerdere soorten afbeeldingen is versierd. Er zijn gebeeldhouwde voorstellingen van mannen, vrouwen, dieren, vogels, heiligen, engelen, bloemen en allerlei andere dingen. Het portaal is zo rijk bewerkt, dat het onmogelijk is alles in detail te behandelen.' De omschrijving van Aymeri Picaud van de trap zou in ieder geval ook in veel opzichten op die in Le Puy kunnen slaan.

King vermoedt dat de opzet van de trap en portaal afkomstig is uit de Romeinse stad Hierapolis in Klein-Azië. Deze stad beleefde haar bloeitijd in de 2e en 3e eeuw na Christus. King verwijst niet naar een specifiek gebouw in de stad, maar zij doelt op de kerk die gewijd was aan de apostel Filippus die hier de marteldood zou zijn gestorven. Dit maakte de stad in de byzantijnse tijd tot een belangrijk pelgrimsoord. Als het idee van een dergelijke trap van hieruit naar Santiago is gebracht, dan moet Le Puy het overgenomen hebben van Santiago. Volgens King lijkt dit te duiden op beïnvloeding vanuit Spanje naar Frankrijk, inclusief de moorse elementen, en daarmee op de culturele wisselwerking tussen beide landen.

w.g. Gerhard Eshuis, 8 augustus 2005

Zie de links op http://pilgrimsplaza.blogspot.com voor meer teksten van gastauteur Gerhard Eshuis.


**********************************


Zie voor alle Pilgrimsplaza-links

http://pilgrimsplaza.blogspot.com/

Adressen staan hieronder in Comment 1.
Alle © rechten voorbehouden.